• Hrvatski
 • English

Crni Lug

Crni Lug

Crni Lug

Kuće za odmor

 • Ime i prezime: Sandra Štimac Jotanović - kuća 'Villa Sandro'
  Adresa: Malo selo 21, Crni lug
  Mobitel: 098 454 540
  Pročitaj više
 • Ime i prezime: Tomislav Dragičević
  Adresa: Bijela vodica 12, Crni lug
  Telefon: 051 259 554
  Mobitel: 098 964 5342

  Pročitaj više   

 • Ime i prezime: Olga Grubešić
  Adresa: Bijela vodica 32A, Crni lug
  Telefon: 051 259 088
  Mobitel: 098 900 3552

  Pročitaj više

 • Ime i prezime: Čedomir Rukavina - kuće 'Runolist'
  Adresa: Travnička 3, Crni lug
  Telefon: 051 836 237
  Mobitel: 091 2056 729

  Pročitaj više

Apartmani

 • Ime i prezime: Jasna Štimac
  Adresa: Malo selo 5, Crni lug
  Telefon: 051 836 220
  Mobitel: 098 937 4493
  Pročitaj više
 • Ime i prezime: Dubravka Cvetek - apartman 'Tina'
  Adresa: Selska 8, Crni lug
  Mobitel: 095 549 2390; 098 297 204
  Pročitaj više
 • Ime i prezime: Gordana Imširović - apartman 'Ema'
  Adresa: Risnjak 28, Crni lug
  Telefon: 051 836 181
  Mobitel: 098 923 2642
  Pročitaj više
 • Ime i prezime: Albina Malnar
  Adresa: Selska 23, Crni lug
  Telefon: 051 836 275
  Mobitel: 098 923 7544
  Pročitaj više
 • Ime i prezime: Branka Malnar - apartman 'Naša hiša'
  Adresa: Pintarska 5, Crni lug
  Telefon: 051 836 186
  Mobitel: 098 634 964
  Pročitaj više
 • Ime i prezime: Ivica Markovčić - apartman 'Park'
  Adresa: Bijela vodica 46, Crni lug
  Telefon: 051 811 979
  Mobitel: 098 905 3228
  Pročitaj više
 • Ime i prezime: Jasenka Turk - apartman 'Tea'
  Adresa: Risnjak 23, Crni lug
  Telefon: 051 836 212
  Mobitel: 098 941 3187; 098 1650 773

  Pročitaj više

 • Ime i prezime: Denis Dobravac - apartman 'Maroflin'
  Adresa: Kovačeva 3, Crni lug
  Mobitel: 091 511 3583
  Pročitaj više

Sobe

 • Ime i prezime: Svetozar Jojić
  Adresa: Pintarska 6, Crni lug
  Telefon: 051 811 767
  Mobitel: 099 788 6408
  Pročitaj više
 • Ime i prezime: Danijel Popović - sobe 'Kod korita'
  Adresa: Selska 37, Crni lug
  Telefon: 051 83 61 47
  Mobitel: 095 90 23 159
  Pročitaj više
 • Ime i prezime: Anton Raukar
  Adresa: Travnička 7, Crni lug
  Telefon: 051 836 205
  Mobitel: 098 439 580; 098 970 49 44

  Pročitaj više