• Hrvatski
 • English

Kupska dolina

Kupska dolina

Kupska dolina

Kupska dolina

Kuće za odmor

 • Ime i prezime: Viktor Šporčić
  Adresa: Gusti laz 1, Brod na Kupi
  Telefon: 051 812 671
  Mobitel: 098 675 507
  Pročitaj više
 • Ime i prezime: Tihomir Bilosnić - kuća 'Navrtni'
  Adresa: Gašparci 8, Kuželj
  Telefon: 051 336 133; 051 828 148
  Pročitaj više
 • Ime i prezime: Emilija Briški
  Adresa: Golik 17, Brod na Kupi
  Telefon: 051 811 673
  Mobitel: 098 493 766

  Pročitaj više

 • Ime i prezime: Višnja Cividini Osmak
  Adresa: Gusti laz 3, Brod na Kupi
  Telefon: 051 811 015
  Mobitel: 098 439 682
  Pročitaj više
 • Ime i prezime: Tajana Frančišković
  Adresa: Belo 16, Brod na Kupi
  Telefon: 051 837 085; 051 809 774
  Mobitel: 091 180 9774; 091 488 6074
  Pročitaj više
 • Ime i prezime: Nada Grubiša Krivak
  Adresa: Frankopanska 3, Brod na Kupi
  Telefon: 051 673 360
  Mobitel: 098 185 9465
  Pročitaj više
 • Ime i prezime: Mislav Jukić
  Adresa: Belo 8, Brod na Kupi
  Telefon: 051 837 225
  Mobitel: 099 388 4730
  Pročitaj više
 • Ime i prezime: Blaženka Katnić
  Adresa: Golik 18, Brod na Kupi
  Telefon: 051 781 882
  Mobitel: 098 425 328
  Pročitaj više
 • Ime i prezime: Zdenka Majnarić
  Adresa: Kupa 10, Brod na Kupi
  Telefon: 051 811 396
  Pročitaj više
 • Ime i prezime: Nela Mihaljević
  Adresa: Čedanj 10, Brod na Kupi
  Telefon: 051 436 551
  Mobitel: 099 203 6555

  Pročitaj više

 • Ime i prezime: Mladen Muhvić - kuća 'Lešnica'
  Adresa: Velika Lešnica 5, Brod na Kupi
  Telefon: 051 837 163
  Mobitel: 098 388 783, 091 942 1377
  Pročitaj više
 • Ime i prezime: Božica Ramčić
  Adresa: Golik 4, Brod na Kupi
  Mobitel: 098 981 0001
  Pročitaj više
 • Ime i prezime: Ivan Raušel
  Adresa: Turke BB, Brod na Kupi
  Telefon: 051 812 715
  Mobitel: 098 992 7883
  Pročitaj više
 • Ime i prezime: Jasna Sabo
  Adresa: Kupa 9, Brod na Kupi
  Telefon: 051 812 081
  Mobitel: 098 367 364; 098 976 41 72

  Pročitaj više

 • Ime i prezime: Alen Sobol
  Adresa: Kočičin BB, Kuželj
  Telefon: 051 812 371
  Mobitel: 091 508 11 52; 091 538 85 52

  Pročitaj više

 • Ime i prezime: Lana Sokačić - kuća 'Gorski raj'
  Adresa: Velika lešnica 11, Brod na Kupi
  Telefon: 051 514 386
  Mobitel: 091 430 1033

  Pročitaj više

 • Ime i prezime: Branko Uršić - kuća 'Vesna'
  Adresa: Golik 2A, Brod na Kupi
  Telefon: 051 812 152
  Mobitel: 098 166 72 40
  Pročitaj više
 • Ime i prezime: Ines Bukovac Lipovac
  Adresa: Grbajel 10, Kuželj
  Telefon: 051 811 947
  Mobitel: 098 320 624
  Pročitaj više

Apartmani

 • Ime i prezime: Milenka Čop - apartman 'Slap'
  Adresa: Hrvatsko 21, Plešce
  Telefon: 051 816 317
  Mobitel: 098 567 402
  Pročitaj više
 • Ime i prezime: Živko Kruljić - apartman 'San'
  Adresa: Kralja Tomislava 13, Brod na Kupi
  Telefon: 051 837 137
  Mobitel: 098 177 9855
  Pročitaj više
 • Ime i prezime: Zdravko Merkaš
  Adresa: Guče selo 18, Brod na Kupi
  Telefon: 051 837 526
  Mobitel: 098 922 4583
  Pročitaj više
 • Ime i prezime: Mladen Vidmar
  Adresa: Krivac 15, Brod na Kupi
  Telefon: 051 837 034
  Mobitel: 098 967 8886
  Pročitaj više
 • Ime i prezime: Željko Brekalo
  Adresa: Turke 5
  Mobitel: 098 736 692
  Pročitaj više

Sobe

 • Ime i prezime: Zlatko Šneler
  Adresa: Zrinska 6, Brod na Kupi
  Telefon: 051 837 134
  Pročitaj više