• Hrvatski
  • English

Delnice

Delnice

Delnice

Delnice

Prošlost

Stare razglednice ili fotografije doista najbolje govore o turističkoj stvarnosti i životu određenog razdoblja. Dugo je ovaj kraj uslijed svoje gorovitosti, neprohodnosti i šumovitosti bio nenaseljen. Velik broj goranskih naselja prvi se puta spominje u jednoj sudskoj odluci iz 15. st. (22. 02. 1481.) kada se Frankopanima zabranjuje ubirati od zagrebačkih trgovaca pristojbu na svojim posjedima u Moravicama, Delnicama, Lokvama, Brodu... Ta mjesta označavaju dio starog frankopanskog puta, preko Gorskog kotara, do naselja u Primorju. Frankopani, gospodari Krka i Vinodola, su u 14. st. proširili svoju vlast i na Gorski kotar, a nasljednim ugovorom iz 16. st. (1544.) sva frankopanska imanja u Gorskom kotaru su došla u ruke Zrinskih. Novi feudalni gospodari su bolje znali koristiti bogatstva goranskog kraja i bolje su organizirali promet i trgovinu, a gospodarsko značenje kraja osobito su podigli braća Nikola i Petar Zrinski. Svim goranskim posjedima od 1649. do 1670. upravljao je Petar Zrinski.

Nakon pogubljenja Zrinskih, sveopća raskomadanost teritorija trajala je do uprave austrijskog dvora Marije Terezije, koja radi promicanja trgovine nužno objedinjava ovaj prostor, i između Primorskog i Kupskog kotara tadašnje Severinske županije 1778. g. osniva tzv. Processus montanus, tj. Gorski kotar. Taj naziv za ovu regiju ostao je do danas, a trgovina i tranzit, gospodarenje šumama, pilanarstvo i obrada drva kao temeljne djelatnosti, prolazili su različite faze razvoja. Izgradnjom Lujzijane 1809. g., te starije, obližnje Karoline 1728. g. snažno je potaknuta trgovina, tj. razmjena robe. Cvalo je kirijašenje tj. furmarenje (prijevoz razne robe zapregom iz unutrašnjosti prema moru i obrnuto; koje je potaknulo otvaranje gostiona i prenočišta. Izgradnjom željeznice 1873. g. započeto je novo, moderno razdoblje, kirijašenje biva potisnuto, a ugošćivanje i prvi oblici organiziranog turizma bilježe svoje početke.