• Hrvatski
  • English
Reljef

Reljef i klima

Delnice

Reljef i klima

Reljef i klima

Reljef i klima

Reljef i klima

Gorski kotar je visoravan prosječne visine 700-900 m s koje se izdižu planine do iznad 1500 m. On se naglo i strmo izdiže iznad Kvarnera, dok je prilaz iz unutrašnjosti mnogo blaži i postepeniji. Upravo iz potonjeg proizlaze brojne klimatske posljedice koje se sve zajedno slobodno mogu svesti na golemi modifikatorski utjecaj reljefa koji je konstantno i svugdje prisutan. Klima je izrazito planinska, gdje srednje mjesečne negativne temperature imaju siječanj (-2 C), veljača (-0,8 C) i prosinac (-0,5 C), a srednja godišnja temperatura iznosi +7,16 C. Ljeti su temperature najviše u dolini Kupe. Značenje snijega je neizostavno, a zajedno s ostalim klimatskim elementima utjecao je na formiranje sasvim određenih karakteristika kulturnog pejzaža, npr. gradnja kuća sa strmijim krovom “na dvije vode”, izolacija zidova od vlage, zatvorenost mentaliteta ljudi vjerojatno pod utjecajem dugih zima, pa time i smanjenog komuniciranja, i dr. Zime su duge, oštre i sa snježnim pokrivačem, u prosjeku godišnje 106 dana. Ljeta su kratka, svježa i rekreativno vrlo ugodna. Vlage ima u izobilju što pogoduje bujnosti šumskog pokrivača i čestoj magli. Prosječno ovdje padne 2079 mm ili l/m² kiše godišnje što je posljedica tzv. orografskih (reljefom uvjetovanih) padalina.

Pejzažno gledajući, prevladava tzv. “zeleni krš”, tj. na vapnenačko-dolomitnim stijenama podloge zadržava se tanak sloj tla čiji kemijski sastav i debljina odgovara staništu pretežno bukve, smreke i jele (plitko korijenje), a konfiguracija reljefa i smjer kretanja zračnih masa osiguravaju dovoljnu količinu vlage, odnosno padalina i sve zajedno doprinosi gotovo potpunoj ozelenjelosti pejzaža, koja djeluje relaksirajuće, a stalna cirkulacija zraka odgoni umor posjetiocima i jača njihovu senzibilnost.