• Hrvatski
  • English

Potok

Putovima Baštine

Putovima Baštine

Putovima baštine

Vidm u Zdolanjskom kraju Delnica predstavlja lokaciju nekadašnjeg groblja i stare župne crkve Sv. Ivana Krstitelja. U arhivu Senjsko-modruške biskupije spominje se godine 1732. stara crkva Sv. Ivana Krstitelja s dva pobočna oltara, Sv. Leonarda i Sv. Florijana,  a Župa Delnice imala je tada 876 'duša', u nju su bile uključene filijale Lokve i Crni Lug. Nije poznat točan izgled i lokacija stare crkve, već je samo opisana u Župnoj spomenici iz 1904-1914 (župnik Antun Rigoni). Spominje se i župni stan, koji je postojao sve do 1862. godine 'jer te godine postade plijenom požara, koji je uništio malne sve kuće u dolnjem kraju'.

Jedan od mogućih razloga za napuštanje stare crkve početkom 19. stojeća bila je njena trošnost, no još je vjerojatnija tadašnja potreba za većom crkvom zbog naglog povećanja broja stanovnika uslijed gradnje ceste Lujzijane koja je prolazila Delnicama i uvjetovala proširenje mjesta.

Na lokaciji Vidm ostalo je samo groblje, a u njemu su Delničani pokapani do druge polovice 19. stoljeća.

Kapela Sv. Križa na Kalvariji – o vremenu nastanka ove kapele nema nikakvog zapisa u župnim knjigama, a može se vezati uz staru župnu crkvu u predjelu Vidma. Kapela je više puta obnavljana. Spominje se u vrijeme župnika Nikole Cara (1821-1863) kada je 1861.g. nabavljen novi oltar, s prizorom Golgote. Stari izgled kapele opisuje župnik A. Rigoni u Spomenici. Uz kasnije obnove bilježi se 1964. g. kada je kapela spašena od potpune propasti, a pred kapelom su podignuta tri betonska križa. Temeljita obnova započela je konačno 2003. godine (župnik Stanko Kovačić) kako bi u skorije vrijeme ova najstarija crkvena građevina u župi ponovno koristila svojoj svrsi i plijenila svojim izgledom.

Delnički Potok
Zdenac na lokalitetu Delničkog potoka, uz stari kameni most i bazen, predstavlja jedno od temeljnih obilježja tog starog delničkog prostora. Zdenac je podignut 1903. godine u znak sjećanja na vrijeme u kojem su Gorani i Delničani živjeli od šume i sa šumom. Naime, gospodarsku aktivnost na ovom području od godine 1800. obilježili su furmani (kirijaši), sjekači, stočari, pilari na pilanama potočarama, te kovači, kolari, mlinari i drugi. Pokretači i nositelji izgradnje i postavljanja zdenca – furmanskog föjnara, bile su u to doba tri poznate delničke furmanske obitelji: Kezele, Curl i Pleše, a 25. kolovoza 1903.g. zdenac je pušten u uporabu riječima: „Ovdje je čovjek dobio okrjepu, a voda iz Potoka i rječice Jezerke za svakog Delničana znači život“. Inače, čitav prostor bio je svojevrsni zaustavni i odmorišni punkt na starome trgovačkom putu između unutrašnjosti i mora, ovdje su obitelji – vlasnici potočnih pilana nudili okrjepu putnicima koji su se kretali u pravcu Hrvatskog primorja i obratno.

Kontakt:
Turistička zajednica grada Delnica
Lujzinska 47, Delnice
T/F: +385 (0)51 812 156
W: www.tz-delnice.hr
E: tz-grada-delnica@ri.t-com.hr